...دیوار

تو که از یه دقیقه بعدت خبر نداری ،چرا اینقدر تا 50 سال دیگه و حتی مکان سپری کردن آخرین
روزهای عمرتو هم برنامه ریزی کردی چطوری جرئت میکنی بگی امسال اینکارو میکنم اونکارم درست میشه بعدم اون یکی بعدم فلان و... همین میشه اگه جوونمرگ نشین، دو روز بعد که هیچ پخی نشدین میرین افسرده میشین و روزگارو به خودتون سیاه میکنین دوران پیریتونم مثل دوران جوونیتون در خریت سپری میشه و با دیدن دو تا جوون جو گیر میشین و با نگاهی از بالا به پایین که انگار به چه چیز مهمی رسیدین میگین چه آرزوها که نداشتیم و چی شد بعدم فحش خواهرو مادر روزگارو میدین!!!! واقعا خجالت بکشین


نمیدونم بقیه هم همونقدر به اندازه ی من از این تغییر صداهای به اصطلاح بچه گانه (یا نی نی) گونه ی بعضی از این دخترها چندششون میشه یا فقط منم ؟باز بد تر از اون اینه که دوستش باز با همون صدای مسخره ی لوس جوابشو با همون لحن پس میده، اوقققققق !!!

بهترین سریال کارتونی دنیا...همین چن هفته پیش آخرین
قسمت از فصل 14 این سریال پخش شد و وقعا جالب بود ، (شیک ویت فور د وین )، اگه هر کی با این دید به این سریال نگاه میکنه که صرفا یک کارتون خنده دار برای بچه هاست واقعا لازمه دیدشو عوض کنه یا بره یک چیز دیگه ببینه

I Was So Fly...چن شب پیش خواب دیدم که
خیلی واقعی به نظرم اومد توی مجلسی بودیم گرداگرد همه نشسته بودن ، بعد صاحب مجلس شعری غریب میخوند و مثل دلفین روی هوا شنا می کرد مثل یک قالیچه ی پرنده بدنش موج بر میداشت و از این طرف اتاق به اون طرف اتاق پرواز می کرد دود غلیظظی هم توی اتاق بود همه اونو نگاه میکردن و تحسین میکردن که چه قدرت خاصی داره و کف بر شده بودن که یک دفعه پلیس نیروی انتظامی ریخت توی خونه و همه رو بیرون کرد بعد که همه اومدن توی فضای باز و از اون خونه ی عجیب اومدن بیرون پلیس گفت این چیزایی که دیدین همش توهم بوده و اثر اون دودی بوده که تو خونه ی اون مرد بوده که باعث توهم در دید شما شده و هیچ کدوم واقعیت نداشته

چیزی مشترک بین روح انسان و طبیعت وجود دارد

شلینگ


Followers