O.R...

بدبختی من اینه که درست سوالی رو که قبل از جلسه ی امتحان به صورت کاملا تفصیلی برای یکی از بچه های کلاس توضیح و تفسیر کردم همون سوال رو سر جلسه اشتباه مینویسم ووقتی این موضوع رو متوجه میشم که طرف بعد از امتحانش میاد ازم کلی تشکر میکنه و من تازه میفهمم چه گندی زدم

ح.ص.1

نمی دونم چی باعث شد برم سر جلسه ی امتحان شاید یکم خوشبین بودم و دلمو خوش کرده بودم به چن صفحه جزوه ی فکسنی و یک کتاب قطور توضیحات ، هر چی بود این چن روز هیچ به درد ما نخورد و سر جلسه با سوال اول یکم روحیه گرفتم و بعد با مغز خوردم زمین چون سوالات بعدش رو در حدی جواب دادم که استاد خندش میگیره فک کنم ، در هر حال افتادنم روشاخه و ترم دیگه باید برش دارم دوباره (ح.ص1)رو

چیزی مشترک بین روح انسان و طبیعت وجود دارد

شلینگ


Followers