Results

یه سر چیز ها رو نوشتم بعد پشیمون شدم وپاک کردم ،امروز روز مهمی بود تا حالا خوب بوده و واسه پیش بینی نهایی خیلی زوده تا بیبینیم چی میشه

چیزی مشترک بین روح انسان و طبیعت وجود دارد

شلینگ


Followers